Epidemiologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Epidemiologia

Jak wskazuje na to już samo charakterystyczne http://zaciszeurody.eu/zabiegi/masaz-pabianice/ nazwanie, pod mianem epidemiologii rozumie się dyscyplinę wiedzy medycznej, jaka koncentruje się w białe certyfikaty swych analizach, testach i badaniach na czynnikach rodzących choroby oraz ich rozprzestrzenianie się.

Wpis zawdzięczamy