Dzień: 2015-12-09

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Epidemiologia Jak wskazuje na to już samo charakterystyczne nazwanie, pod mianem epidemiologii rozumie się dyscyplinę wiedzy medycznej, jaka koncentruje się w swych analizach, testach i badaniach na czynnikach rodzących choroby oraz ich rozprzestrzenianie się. Wpis zawdzięczamy