Szpitale – podstawowy podzial placowek

 

Służba zdrowia – informacje podstawowe: Szpitale – podstawowy podzial placowek

Na polskim rynku medycznym wyszczególnia się na dzień dzisiejszy całą masę rozmaitych rodzajów szpitali i placówek medycznych, które są podzielone według ściśle określonych kryteriów. Wśród tychże podziałów jest wiele czynników, jakie na nie bezpośrednio mają swój znaczący wpływ. I tak warto stwierdzić, iż wyróżnia się charakterystyczne poziomy referencyjne wśród polskich szpitali. Są one obowiązujące od końca 1998 roku. Szpitale i placówki medyczne zostały podzielone na trzy zasadnicze poziomy referencyjne.

I tak warto scharakteryzować po krótce każdy z nich. Pierwszy poziom referencyjny obejmuje szpitale, jakie pomagają na zasadzie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie czterech określonych ściśle, podstawowych specjalności medycznych. Do nich zalicza się anestezjologię oraz intensywną terapię, położnictwo i ginekologię, chirurgię ogólną a także choroby wewnętrzne. Drugi z poziomów referencyjnych natomiast to są szpitale o charakterze oddziaływania zwanym wojewódzkim. Świadczą one zdrowotne usług w zakresie zarówno wszystkich czterech specjalizacji, jakie zostały wyszczególnione powyżej i przypisane pierwszemu poziomowi, jak również dodatkowo muszą świadczyć co najmniej cztery kolejne specjalizacje. W zakres specjalizacji do wyboru wpisuje się takie obręby nauk medycznych jak http://www.ocdlamlodych.pl patologia ciąży i noworodka, okulistyka, chirurgia urazowa, urologia, chirurgia dziecięca, chirurgia onkologiczna, laryngologia, neurologia, kardiologia, dermatologia.

Szpitale - podstawowy podzial placowek

Trzeci poziom referencyjny z kolei obejmuje zarówno szpitale medyczne kliniczne, jak także placówki badawczo-rozwojowe Ministerstwa Zdrowia. Do tej drugiej grupy placówek zalicza się przykładowo Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, jaki usytuowany jest na terenie Warszawy, a także Instytut Centrum Zdrowia Matki Polski znajdujący się na obszarze Łodzi.

Jeszcze czymś innym jest podział szpitali polskiej służby zdrowia pod względem zasięgu terytorialnego. W tym aspekcie mówi się o placówkach gminnych, powiatowych, bądź miejskich na prawach powiatu, wojewódzkich, ponad wojewódzkich. Biorąc pod uwagę przykładowo zakres leczenia wydziela się szpitale ogólne oraz specjalistyczne. Jako przykład szpitala specjalistycznego rozumie się na przykład szpitale psychiatryczne.

Patrząc natomiast na podział placówek pod względem przystosowania do leczenia pacjentów w szczególnych przypadkach wydziela się między innymi szpitale wojskowe a także psychiatryczne. Do tej grupy zalicza się też uzdrowiska, szpitale przemysłowe oraz polowe.

Wpis zawdzięczamy

Zobacz stronę autora: szkoła wspinania pod krakowem