Służba zdrowia – informacje podstawowe: Szpital psychiatryczne Do grupy specjalistycznych szpitali zaliczyć należy szpitale psychiatryczne. Jest to placówka, w której realizowane są terapie psychiatryczne ludzi chorych. Jeszcze patrząc na dane z 2008 roku na terenie naszego kraju istniało około sześćdziesięciu rozmaitych szpitali psychiatrycznych, zlokalizowanych na terenie różnorodnych części Polski. Wśród tych placówek znajdują się dwa […]