Epidemiologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Epidemiologia

Jak wskazuje na to już samo charakterystyczne nazwanie, pod mianem epidemiologii rozumie się dyscyplinę wiedzy medycznej, jaka koncentruje się w swych analizach, testach i badaniach na czynnikach rodzących choroby oraz ich rozprzestrzenianie się.http://pik-okna.pl/okna

Wpis zawdzięczamy http://bratbud.szczecin.pl