Epidemiologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Epidemiologia

Jak wskazuje na to już samo charakterystyczne nazwanie, pod mianem epidemiologii rozumie się dyscyplinę wiedzy medycznej, jaka koncentruje się w swych analizach, testach i badaniach na czynnikach rodzących choroby oraz ich rozprzestrzenianie się.

http://bratbud.szczecin.plWpis zawdzięczamy http://kos-med.pl/ginekologia-i-poloznictwo/