Farmakologia

  Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Farmakologia Farmakologia jest dziedziną nie tylko medycyny, ale także farmacji. Opiera się na analizie wpływu lekarstw na read...

Read More

Epileptologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Epileptologia Ta dziedzina medyczna, mimo iż nie tak bardzo popularna jak przykładowo dermatologia, ginekologia czy chirurgia, read...

Read More

Epidemiologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Epidemiologia Jak wskazuje na to już samo charakterystyczne nazwanie, pod mianem epidemiologii rozumie się dyscyplinę wiedzy read...

Read More

Endokrynologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Endokrynologia Endokrynologia jest to dziedzina wiedzy medycznej, która obejmuje diagnozowanie oraz terapie prowadzone read...

Read More

Diabetologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Diabetologia Diabetologia jest to dziedzina medyczna, jaka obejmuje dział chorób cukrzycowych oraz związanych z nimi powikłań read...

Read More

Dermatologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Dermatologia Dermatologia jest dziedziną wiedzy, która opiera się na diagnozowaniu i zwalczaniu schorzeń związanych read...

Read More

Chirurgia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Chirurgia Jednym z podstawowych, zdecydowanie nadrzędnych i zupełnie podstawowych rodzajów dziedzin medycznych, stanowiących read...

Read More

Bariatria

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Bariatria Ten rodzaj wiedzy medycznej związany jest z leczeniem chorobliwej otyłości. read...

Read More

Balneologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Balneologia Dziedzina medycyny zwana balneologią odznacza się badaniem właściwości borowin czy też mineralnych oraz podziemnych read...

Read More

Angiologia

Specjalizacje w zakresie służby zdrowia: Angiologia Czym zajmuje się dziedzina wiedzy zwana angiologią? read...

Read More